Over WICO | Contact | WICO deals | Vacatures
PRODUCTEN CURSUSSEN CONSULTANCY
home > Consultancy > WICO advieswijzer t.b.v. industrie
WICO advieswijzer t.b.v. industrie
Bestekinformatie systemen
Technical Performance Scan
Chemisch afval
Veiligheidsinformatiebladen
Management Performance Scan
Marketing en Communicatie
Voorraadmanagement
Distributie
Ondersteuning arbowetgeving

WICO advieswijzer t.b.v. industrie


Het is welbekend dat, wanneer staal wordt blootgesteld aan vochtige omstandigheden (zowel binnen als buiten), er corrosievorming (roestvorming) optreedt. Corrosievorming resulteert in een afname in de sterkte van staal. Daarnaast is corrosie over het algemeen een onaanvaardbaar esthetisch aspect.

Het is gebleken dat in de afgelopen decennia veel technieken met succes zijn toegepast om corrosievorming te voorkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn fosfateren, chromateren, verzinken en vooral niet te vergeten: het aanbrengen van de juiste coatings.

De hierboven vermelde gegevens zijn slechts enkele mogelijkheden, die vervolgens onderling gecombineerd kunnen worden. Het spreekt voor zich, dat bij het toepassen van coatings bij bepaalde omstandigheden, aan de gewenste performance eisen moeten voldoen. Om hierin meer duidelijkheid en helderheid te verstrekken, is er op internationaal niveau de ISO-norm 12944 ontwikkeld. Dit zijn verfsystemen die voldoen aan de performance eisen getest bij verschillende klimatologische omstandigheden.

Om deze vorm eenvoudig maar vooral praktisch toepasbaar te maken, hebben wij deze in een handleiding vertaald. Met een aantal simpele handleidingen kunt u een coatingsysteem selecteren met bepaalde garantieduur, toegepast in verschillende klimatologische omstandigheden. Van belang is natuurlijk dat deze omstandigheden goed worden bepaald en weergegeven.
De coatingsystemen zijn zodanig geformuleerd dat zij garantiewaardig zijn.

Op de performance van de geadviseerde coating systemen kan een garantie worden gegeven, welke uitsluitend van toepassing is op technische aspecten. De garantie dient niet verward te worden met de verwachte beschermingsduur. Deze wordt in de ISO-norm 12944 toegelicht en kent veelal een hoger interventieniveau en een langere duur ten opzichte van de garantie. Naast een volledig omschrijving van dekking, bevat de garantie een aantal verplichtingen en voorwaarden waar de garantienemer rekening mee moet houden.

De garantieverplichtingen van de garantienemer beperken zich tot een herstelverplichting, waarbij de kosten van herstel gemaximeerd zijn tot de initiële aanneemsom. Deze som is onderhevig aan een aflopende schaal. In grote lijnen kan gesteld worden dat de dekking van de garantie zich in geringe mate wijzigt bij toename van de garantieperiode.

Het is helaas te simpel om te veronderstellen dat ook een internationale norm alles omvattend is.
De norm ISO-12944 beschrijft een aantal mogelijkheden om te komen tot bepaalde beschermingsprestatie. De beschermingsresultaten zijn afhankelijk van het type coating, aantal aan te brengen lagen, laagdikte, juiste voorbehandeling en goede omstandigheden.

De keuze die door Zandleven is gemaakt in deze handleiding is gebaseerd op de hedendaagse technologie en marktconforme productaanbiedingen. Zandleven streeft ernaar zoveel mogelijk producten en systemen aan te bieden die milieu ontlastend zijn.

Deze manier van product en systeem aanbiedingen vindt in toenemende mate zijn toepassing in de markt.

Vraag aan onze deskundige buitendienstmedewerker naar de WICO advieswijzer.

Producten
Autoschade
- Spies Hecker autolakken
- PPG autolakken
- NEXA Autocolor
- Productinformatiebladen (TDS)
- Productveiligheidsbladen (MDS)
- Online kleureninformatie
- UniQum non-paint producten
- UV systemen
- Smart repair systemen
- Carrosserie gereedschappen en equipment
- Poetssystemen
Industrie
- Zandleven industriële coatings
- Siro industriële coatings
- Selemix industriële coatings
- Productinformatiebladen (TDS)
- Productveiligheidsbladen (MDS)
- UniQum non-paint producten
- Wico referentie projecten
Interieur
- Arti meubellakken
- Productinformatiebladen (TDS)
- Productveiligheidsbladen (MDS)
- UniQum non-paint producten
Cursussen
Technische producttrainingen
- Voorbewerkingstraining
- Training lakapplicatie
- Spot repair training
Smart Repair trainingen
Kleurencursussen
Management opleidingen
Cursus bedrijfshulpverlener
Begeleiding op werkvloer
Consultancy
WICO advieswijzer t.b.v. industrie
Bestekinformatie systemen
Technical Performance Scan
Chemisch afval
Veiligheidsinformatiebladen
Management Performance Scan
Marketing en Communicatie
Voorraadmanagement
Distributie
Ondersteuning arbowetgeving
WICO
Over WICO
Contact
WICO deals
Vacatures